Vyrábíme vodou ředitelné barvy, laky, lazury značky ETERNAL se zaměřením na systémy nátěrů střech, hydroizolační systémy podlah, balkónů, lodžií a střech.


více na

www.barvy-eternal.cz

stavební chemie

Realizace staveb od projektu po kolaudaci

více na

aps.austis.cz


Výkon TDS a Koordinátora BOZP

více na

www.austis-stavebni.cz

stavební činnost

Zajišťujeme správu nemovitostí pro bytová družstva, soukromá společenství vlastníků bytových jednotek, veřejný sektor v komplexním rozsahu služeb. Naše dlouholeté zkušenosti se správou nemovitostí promítáme do nabídky služeb velkým developerským společnostem.

více na

www.austis-real.cz

správa nemovitostí

Etický kodex

Obchodní společnost AUSTIS a.s. se sídlem K Austisu 680, Praha 5, IČ: 00550655, přijímá etický kodex jako morální závazek, kterým deklaruje svoje chování a postoj vůči veřejnosti, zaměstnancům a obchodním partnerům.

 

Vztahy s veřejností

 • vždy dodržujeme základní lidské hodnoty, obecně platná pravidla a zákony, jimiž se naše společnost řídí
 • máme zájem na zachování zdravého a čistého životního prostředí a informujeme své okolí o programu k jeho zlepšování
 • uvědomujeme si, že čestnost vůči všem subjektům je předpokladem úspěšné a trvalé spolupráce
 • poctivou a kvalitní prací vytváříme dobré jméno AUSTIS a.s. na veřejnosti a navazujeme tím na dlouholetou tradici
 • se svěřeným majetkem nakládáme s péčí řádného hospodáře a ctíme princip soukromého vlastnictví
 • podáváme pravdivé informace o svých podnikatelských záměrech a dosažených výsledcích

 

Vztahy se zaměstnanci

 • neustále vytváříme podmínky pro kvalitní mezilidské vztahy mezi zaměstnanci
 • podporujeme profesní růst a sebevzdělávání
 • dbáme o ochranu zdraví zaměstnanců a zlepšování pracovního prostředí
 • je pro nás naprosto nepřípustné porušování lidských práv a svobod, nedodržování etických a kulturních norem, zákonů a interních předpisů

 

Vztahy s obchodními partnery

 • uvědomujeme si, že kvalita a úroveň poskytovaných služeb je největší hodnotou, kterou od nás může zákazník získat
 • obchodní partner od nás očekává čestný a profesionální přístup
 • dané slovo má hodnotu písemné smlouvy a jeho plnění je otázkou naší cti
 • neúčastníme se aktivit ani obchodních vztahů, které by mohly poškodit dobré jméno našich partnerů nebo dobré jméno naší společnosti
Dále by Vás mohlo zajímat:
Etický kodex · Certifikáty a politika jakosti · Pro média · Kariéra · Ochrana osobních údajů · Whistleblowing
zavřít
Strpení, prosím...