Vyrábíme vodou ředitelné barvy, laky, lazury značky ETERNAL se zaměřením na systémy nátěrů střech, hydroizolační systémy podlah, balkónů, lodžií a střech.


více na

www.barvy-eternal.cz

stavební chemie

Realizace staveb od projektu po kolaudaci

více na

aps.austis.cz


Výkon TDS a Koordinátora BOZP

více na

www.austis-stavebni.cz

stavební činnost

Zajišťujeme správu nemovitostí pro bytová družstva, soukromá společenství vlastníků bytových jednotek, veřejný sektor v komplexním rozsahu služeb. Naše dlouholeté zkušenosti se správou nemovitostí promítáme do nabídky služeb velkým developerským společnostem.

více na

www.austis-real.cz

správa nemovitostí

Politika integrovaného systému managementu

Integrovaný systém managementu společnosti AUSTIS a.s. obsahuje management kvality, management ochrany životního prostředí a management bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Posláním společnosti AUSTIS a.s. je v plné míře uspokojit potřeby a přání  zákazníků při průběžném zvyšování kvality výrobků, udržení standardu poskytovaných služeb a poradenství, zaručujících dlouhodobou prosperitu. Naším cílem je vyrábět a nabízet vždy kvalitní výrobky a služby, odpovídající současným i budoucím požadavkům zákazníka, a tím si udržet zakázky a dobré jméno společnosti na trhu.

Jsme česká firma a naše kontinuální zlepšování vnímáme jako základní předpoklad  úspěchu společnosti na domácím trhu.

Klíč k dosažení cílů QMS, EMS a BOZP, produkce špičkových výrobků, služeb  a cestu k trvalé prosperitě, vidíme v nepřetržité optimalizaci všech podnikových procesů a soustavném snižování ztrát z reklamací.

Naše zaměstnance aktivně zapojujeme do řešení otázek kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Podporujeme jejich zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, které jsou předpokladem k zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality výrobků a poskytovaných služeb.

Naše dodavatele a odběratele považujeme za své partnery. Jsme připraveni budovat kooperativní, vzájemně výhodný vztah, založený na společném závazku průběžného zlepšování kvality s přihlédnutím k vývoji trhu a novým trendům. Zasazujeme se o využívání moderních technologií ve výrobních procesech společnosti s neustálou snahou je inovovat.

Vyhledáváme, posuzujeme a vyhodnocujeme pracovní rizika, informujeme o nich zaměstnance a činíme opatření k jejich ochraně. Pružně reagujeme na změny v právních předpisech, reflektujeme nové odborné poznatky, technický vývoj a změny požadavků týkajících se oblastí našeho podnikání.

Důraz klademe na aktivní přístup k ochraně životního prostředí, prevenci ochrany před jeho znečištěním, spočívající v dodržování zásad bezpečnosti a ochrany u našich výrobních procesů.

Vycházíme z principu neustálého zlepšování. Udržujeme, rozvíjíme a zdokonalujeme náš integrovaný systém managementu.

 

Certifikáty - stavební chemie

Certifikáty - správa nemovitostí

 

Dále by Vás mohlo zajímat:
Etický kodex · Certifikáty a politika jakosti · Pro média · Kariéra · Ochrana osobních údajů · Whistleblowing
zavřít
Strpení, prosím...